Community


Search

Search into our website!
Loading


JPS Noida sitemap
HOUSE CULTURE (BLUE BIRDS)

blue birds
House Mentor : Mrs. Sangeeta Bishnoi
House Teachers : Mr. Kulbhushan Tyagi, Mrs. Sandhya Pandey, Mrs. Gayatri Tiwari
Mrs. Manita Chaudhary, Mrs. Sanchari Sinha, Mrs. Vijayata, Mrs. Padmaja
Mrs. Hema Bisht, Mrs. Hema Nagpal, Mrs. Shikha Sharma, Mrs. Vinesh
Mrs. Deepshikha Panuly, Mrs. Pratima Negi, Mrs. Preeti Bisht, Ms. Deepa
House Prefects: Prajjwal Vishwakarma, Suhani Sabharwal